Pridobivanje odškodnine za vašo cesto

So preko vašega zemljišča ali zemljišča vaših staršev zgradili javno cesto ali infrastrukturo pa vam NISO plačali odškodnine? So vas zavračali, ko ste za to prosili? Bi radi sedaj dobili pravično odškodnino, z obrestmi? Sedaj lahko pokličete: 040 702268; 01 5185914 . Priskrbeli vam bomo pravično odškodnino za vašo cesto.

Želite pridobiti brezplačne informacije:

  • kakšne pravice imate glede pravične odškodnine
  • koliko so vredna najbolj tipična zemljišča, ki se razlaščajo
  • kako vam nekateri upravljavci infrastrukture lahko pri tem nagajajo
  • koliko so običajne ponudbe upravljavcev in
  • koliko lahko dejansko iztržite?

Brezplačno se prijavite in poslali vam bomo najbolj tipične odgovore kako pridobiti odškodnino in kako se zadeve lahko lotimo.

Prijava

Če ste lastnik javne kategorizirane ceste in vam ali vašim prednikom še niso izplačali odškodnine le to lahko pridobite, čeprav upravljavci že več desetletij zavračajo izplačilo odškodnine.

Nova zakonodaja omogoča, da s strokovnimi pristopi lahko od upravljavca zahtevate, da izvede vse potrebne postopke za pošten odkup. Da upravljavec infrastrukture upošteva zakonske obveze, da vi pridobite pravično odškodnino, pa je potrebno uporabiti pravilna pravna sredstva.

1

Ste vedeli, da sodna praksa kaže na to, da lahko javno cesto tudi zaprete, če poteka preko vašega zemljišča?

Vendar bolje je, da od upravljavca izposlujete pravično odškodnino in, da se zadeva lastninskopravno uredi.
Če bi radi, da vam mi pomagamo pri pridobitvi pravične odškodnine in bi radi izvedeli pogoje našega sodelovanja se sedaj prijavite z obrazcem.

2

Kako nekatere občine zatrjujejo, da za urejanje lastninskopravnih razmerij nimajo denarja, v resnici pa se denar vedno najde, le prave vzvode je potrebno uporabiti.

V državnem svetu RS je bil leta 2005 posvet o problematiki glede urejanja problematike kategorizacije občinskih cest, ki potekajo prek zasebnih zemljišč | Državni svet Republike Slovenije (ds-rs.si)

Kljub eminentnim gostom in odličnim predstavitvam, pa se nihče v državi ni sistematično lotil reševanja problema. Po nekaterih ocenah naj bi bilo celo 20.000 kilometrov javnih kategoriziranih cest v privatni lasti. Nekaj občin je leta 2017 preko državnega sveta v državni zbor vložilo zakon, s katerim so želei brezplačno ceste priposestovati, pa jim to ni uspelo, ker je bil predlog zakona protiustaven; predlog je dostopen na: zlujc.pdf (skupnostobcin.si)

Mnenje naših strank

Spoštovani g Trobiš, z nekoliko zamude pošiljava nekaj pohvalnih vrstic o našem sodelovanju

Dolgo vrsto let smo se neuspešno dogovarjali z lokalno skupnostjo, občino, o ureditvi lastištva parcele – poti oziroma ceste, ki nam je bila z denacionalizacijo vrnjena v last, vseskozi pa je ostajala v javni rabi občanov v naselju, ki se je gradilo v povojnem času. Odzivnost občine je bila slaba, kljub njeni zakonski obveznosti do urejanja primerov parcel v zasebni lasti, ki so v javni rabi. Tako smo se končno, v letu 2018, obrnili na Geonep za svetovanje in se takoj odločili, da jim zaupamo nadaljno izpeljavo postopka. Uspešno so ga izpeljali v roku malo več kot enega leta (zaključek julija 2019). Sodelovanje z njimi je bilo zelo dobro, njihovo delo je bilo v danih razmerah opravljeno hitro in zelo strokovno, cenovno povsem sprejemljivo, komunikacija pa jasna, temeljita in prijazna.

Mateja Bučar, Alesa Valič

Lepo pozdravljeni Pišem vam v imenu družine Škerl. Od občine Lj. smo dobili nakazilo za odkup zemljišča kjer poteka cestišče, prosim da nam pošljete podatke kam se nakaže denar in koliko za vsakega posebej. Vaši dolžniki smo Škerl : V , M , O , J , B

Zahvaljujem se vam za upešen vaš trud, posebno ga. Katji

Škerl P

Brezplačno se prijavite in poslali vam bomo najbolj tipične odgovore kako pridobiti odškodnino in kako se zadeve lahko lotimo.

Prijava

O nas

Podjetje Tvoja cesta d.o.o. je nastalo na podlagi dvajsetletnih izkušenj, ki smo jih pridobili z urejanjem nepremičninskih evidenc, predvsem preko podjetja Geonep d.o.o. Kjer smo urejali nepremičninske evidence za na tisoče lastnikov nepremičnin, med drugim tudi za nekatere banke in velike lastnike, kot je na primer Telekom Slovenije.

Sodelovali smo tudi s Ministrstvom za okolje in prostor oz. GURS pri izvedbi lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskih podatkov kot prvi poskus sistematične izvedbe izboljšave grafičnih podatkov za celotno politično občino.

ceo

Boštjan Trobiš

Direktor Boštjan Trobiš je pooblaščeni inženir na IZS s številko Geo0200 in sodni izvedenec za nepremičninske evidence. Je tudi član delovne skupine za zakonodajo pri GIZ GI in član strokovnega sveta pri društvu sodnih izvedencev. V številnih medijih in strokovnih revijah je sodeloval kot strokovnjak ali napisal članke