Pridobivanje odškodnine za vašo cesto

Politika zasebnosti

Zahvaljujemo se za vaše zaupanje, ki nam ga dajete, s tem ko delite vaše podatke z nami. Zagotavljamo vam, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno in jih obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2). V nadaljevanju vam v Politiki varnosti osebnih podatkov podrobneje opisujemo namene in podlago obdelav vaših osebnih podatkov in vas seznanjamo z vašimi pravicami.

 1. Upravljavec

  Upravljavec osebnih podatkov Tvoja cesta, d.o.o. , Malnarjeva ulica 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Tvoja cesta). Vsa vprašanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov nam lahko posredujete na info@tvojacesta.com.

 2. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke na tej spletni strani obdelujemo za:

  1. Vzpostavitev sodelovanja z nami

   1. Za namen vzpostavitve našega sodelovanja vas bomo poprosili za vaš e-poštni naslov, ime in priimek, ter kontaktno telefonsko številko. Pravna podlaga za obdelavo podatkov za vzpostavitve pogodbenega odnosa je pogodba (6.1.(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

   2. Če se odločite za uporabo naših storitev, vas bomo v kasnejši komunikaciji poprosili tudi za ostale potrebne podatke, kot so npr. ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, parcelna številka, ID stavbe, TRR, tel.številka, e-naslov, osebni podatki morebitnih drugih udeležencev v postopku. Pravna podlaga za obdelavo podatkov za namen zastopanje je pogodba (6.1.(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

  2. Neposredno trženje naših storitev
   1. Za namen vzpostavitve našega sodelovanja vas bomo poprosili za vaš e-poštni naslov, ime in priimek, ter kontaktno telefonsko številko. Pravna podlaga za obdelavo podatkov za vzpostavitve pogodbenega odnosa je pogodba (6.1.(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

   2. Če se odločite za uporabo naših storitev, vas bomo v kasnejši komunikaciji poprosili tudi za ostale potrebne podatke, kot so npr. ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, parcelna številka, ID stavbe, TRR, tel.številka, e-naslov, osebni podatki morebitnih drugih udeležencev v postopku. Pravna podlaga za obdelavo podatkov za namen zastopanje je pogodba (6.1.(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

  Ob vašem obisku spletne strani tvojacesta.si se na vaš brskalnik namestijo piškotki. Več o piškotkih lahko preberete na Piškotki [Podčrtano besedilo vodi na politiko piškotkov].

 3. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države

  Tvoja cesta osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen:

  • pogodbenim obdelovalcem, ki v našem imenu in za naš račun obdelujejo osebne podatke,

  • državnim organom in nosilcem javnih pooblastil neposredno na podlagi zakona ali na podlagi njihove pisne obrazložene zahteve za potrebe konkretnega uradnega postopka;

  • fizičnim in pravnim osebam, ki izkažejo ustrezen pravni temelj za prejem osebnih podatkov, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve.

  Podatki, ki jih vnesete na obrazec se obdelujejo v tretji državi (ZDA). Za zaščito osebnih podatkov naš pogodbeni obdelovalec uporablja standardna pogodbena določila, ki jih je junija 2021 predpisala Komisija EU.

 4. Rok hrambe osebnih podatkov

  1. Vzpostavitev kontakta

   1. pred podpisom pogodbe, če se pogodba ne sklene 6 mesecev; sklenjena pogodba 7 let po zaključku izvajanja pogodbe.

  2. Ureditev nepremičninski evidenc ali dokumentacij o nepremičnini, če se odločite za naše storitve

   1. Neposredno trženje: 2 leti.

   2. Zastopanje pri urejanju evidenc ali dokumentacije: pred podpisom pogodbe, če se pogodba ne sklene 6 mesecev; sklenjena pogodba 7 let po zaključku izvajanja pogodbe.

  3. Neposredno trženje – ponujanje naših storitev: do preklica privolitve

 5. Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

  Svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko uveljavljate na e-poštnem naslovu info@tvojacesta.com. Tvoja cesta pred izvrševanjem pravice skrbno preveri vašo identiteto.Izpolnitev upravičene zahteve Tvoja cesta izpolni v roku 1 meseca, pri čemer se ta rok lahko v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev podaljša še največ za 2 meseca. V tem primer Tvoja cesta vas o podaljšanju in razlogih zanj obvesti.

  Pravice, ki jih  zagotavlja vam kot posamezniku:

  1. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

   • vrste osebnih podatkov;

   • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;

   • roki hrambe;

   • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;

   • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;

   • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

   • da ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;

   • na podlagi zahteve Tvoja cesta izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

  2. Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Tvoja cesta popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

  3. Pravica do izbrisa podatkov (tki. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

   • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

   • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

   • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

  4. Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji v naslednjih primerih:

   • podatki niso točni,

   • je obdelava nezakonita in posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,

   • Rudar podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,

   • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

  5. Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Rudar, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

  6. Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, ki jo izvajamo na podlagi zakonitega interesa.

  7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslove upravljavca iz prvega člena te politike.

  Prav tako imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši veljavno zakonodajo.

 6. Veljavnost politike

  Ta politika je objavljena na tvojacesta.si in velja od 25.11.2022.