Pridobivanje odškodnine za vašo cesto

Vprašanja in odgovori

Občina pravi, da je nelikvidna in da tako ali tako ne bo denarja, kljub temu, da jih damo na izterjavo.

Odgovor: Vsaka občina ima nekaj virov financiranja. Gre za prioritete. Če se z občino ne da dogovoriti, obstajajo prijemi, kako se jo legalno prisili in je občina dolžna plačati primerno odškodnino. Na koncu se denar vedno najde.

Kako se določi vrednost nepremičnine?

Odgovor: Po dosedanji praksi se vrednoti zemljišče glede na (namensko) rabo, ki je bila pred spremembo namenske rabe v cesto ali pred dejanskim posegom za izgradnjo ceste. V večini primerov je to raba gozd ali travnik, razen, kjer je bilo že dejansko odvzeto stavbo zemljišče.

Če je bila raba zemljišča gozd pred izgradnjo ceste, ali bomo dobili manj kot 1€ na m2, saj je le toliko vreden gozd?

Odgovor: NE. Če boste pravilno peljali postopek boste dobili vsaj nekajkrat toliko ali še več. Dobili boste toliko kot je upravljavec dolžan plačati.

Koliko je okvirna vrednost zemljišč za odškodnino.

Odgovor: kot rečeno je praksa, da se glede dejansko rabo in stanje pred dejanskim odvzemom. To je praviloma gozd ali kmetijsko zemljišče:

  • Gozd lahko doseže vrednost okoli 3€/m2
  • Kmetijsko zemljišče lahko doseže vrednost okoli 6€/m2
  • Stavbno odvisno od lokacije naselja in drugih faktorjev

Vsem vrednostim zemljišč pa je pri odškodnini potrebno določiti še ustrezne zakonite zamudne obresti od dejanskega odvzema zemljišča. Da upravljavec oz. cenilec po pravilni metodologiji oceni zemljišče je pogosto potreben dodaten aranžma izvajalca, ki mora uporabiti prava znanja in postopke, saj praksa izkazuje, da cenitve, ki jih posredujejo občine ne dosežejo zgoraj napisanih vrednosti.

Ali potrjujemo upravljavca ceste tožiti v kolikor noče sodelovati pri pogajanjih za ustrezno odškodnino?

Odgovor: Ne, s pravilnim postopkom, se lahko zadeva uredi brez tožbe.

Ali potrebujemo odvetnika pri pridobivanju odškodnine?

Odgovor: Vsaj v prvi fazi ne, v nadaljevanju pa odvisno od razpleta dogodkov. Vsekakor pa je, v kolikor se kasneje odločite za odvetnika, odvetniku potrebno strokovno pomagati pri opredelitvi nepremičninskih podatkov, cenitvi, finančni analizi,… V nekaterih primerih gre za multidisciplinarno delo.

Če bi zaprosili podjetje Tvoja cesta d.o.o. za pomoč pridobivanja odškodnine, kdo bi moral plačati stroške cenitve in taks ter morebitnega odvetniškega zastopanja?

Odgovor: Mi poskrbimo, da vsi stroški tekom postopka bremenijo upravljavca oz. da stranka ne zalaga stroškov razen, če se ne dogovorimo drugače. Tudi morebiten strošek odvetnika ne bremeni stranke.

Koliko vas stane, če vas Tvoja cesta d.o.o. zastopa pri pridobivanje odškodnine.

Odgovor: Stroški, ki jih imate z našim podjetjem so odvisni zgolj od rezultata v kolikor dobite odškodnino. Če ne dobite odškodnine in če sodelujete v postopku nimate stroškov.

Predlagamo, da nas za ponudbo pokličete 040 70226801 5185914 ali pišete zdaj na info@tvojacesta.com

Ponudba in storitev je pripravljena tako, da 99% strank dobi bistveno večjo odškodnino kot, če bi sami poizkušali to izposlovati z upravljavcem, pri čemer nimate stroškov v primeru neuspeha, če se držite dogovora.

Občina pravi, da je nelikvidna in da tako ali tako ne bo denarja, kljub temu, da jih damo na izterjavo.

Odgovor: Vsaka občina ima nekaj virov financiranja. Gre za prioritete. Če se z občino ne da dogovoriti, obstajajo prijemi, kako se jo legalno prisili in je občina dolžna plačati primerno odškodnino. Na koncu se denar vedno najde.

Kako se določi vrednost nepremičnine?

Odgovor: Po dosedanji praksi se vrednoti zemljišče glede na (namensko) rabo, ki je bila pred spremembo namenske rabe v cesto ali pred dejanskim posegom za izgradnjo ceste. V večini primerov je to raba gozd ali travnik, razen, kjer je bilo že dejansko odvzeto stavbo zemljišče.

Če je bila raba zemljišča gozd pred izgradnjo ceste, ali bomo dobili manj kot 1€ na m2, saj je le toliko vreden gozd?

Odgovor: NE. Če boste pravilno peljali postopek boste dobili vsaj nekajkrat toliko ali še več. Dobili boste toliko kot je upravljavec dolžan plačati.

Koliko je okvirna vrednost zemljišč za odškodnino.

Odgovor: kot rečeno je praksa, da se glede dejansko rabo in stanje pred dejanskim odvzemom. To je praviloma gozd ali kmetijsko zemljišče:

  • Gozd lahko doseže vrednost okoli 3€/m2
  • Kmetijsko zemljišče lahko doseže vrednost okoli 6€/m2
  • Stavbno odvisno od lokacije naselja in drugih faktorjev

Vsem vrednostim zemljišč pa je pri odškodnini potrebno določiti še ustrezne zakonite zamudne obresti od dejanskega odvzema zemljišča. Da upravljavec oz. cenilec po pravilni metodologiji oceni zemljišče je pogosto potreben dodaten aranžma izvajalca, ki mora uporabiti prava znanja in postopke, saj praksa izkazuje, da cenitve, ki jih posredujejo občine ne dosežejo zgoraj napisanih vrednosti.

Ali potrjujemo upravljavca ceste tožiti v kolikor noče sodelovati pri pogajanjih za ustrezno odškodnino?

Odgovor: Ne, s pravilnim postopkom, se lahko zadeva uredi brez tožbe.

Ali potrebujemo odvetnika pri pridobivanju odškodnine?

Odgovor: Vsaj v prvi fazi ne, v nadaljevanju pa odvisno od razpleta dogodkov. Vsekakor pa je, v kolikor se kasneje odločite za odvetnika, odvetniku potrebno strokovno pomagati pri opredelitvi nepremičninskih podatkov, cenitvi, finančni analizi,… V nekaterih primerih gre za multidisciplinarno delo.

Če bi zaprosili podjetje Tvoja cesta d.o.o. za pomoč pridobivanja odškodnine, kdo bi moral plačati stroške cenitve in taks ter morebitnega odvetniškega zastopanja?

Odgovor: Mi poskrbimo, da vsi stroški tekom postopka bremenijo upravljavca oz. da stranka ne zalaga stroškov razen, če se ne dogovorimo drugače. Tudi morebiten strošek odvetnika ne bremeni stranke.

Koliko vas stane, če vas Tvoja cesta d.o.o. zastopa pri pridobivanje odškodnine.

Odgovor: Stroški, ki jih imate z našim podjetjem so odvisni zgolj od rezultata v kolikor dobite odškodnino. Če ne dobite odškodnine in če sodelujete v postopku nimate stroškov. Predlagamo, da nas za ponudbo pokličete 040 70226801 5185914 ali pišete zdaj na info@tvojacesta.com

Ponudba in storitev je pripravljena tako, da 99% strank dobi bistveno večjo odškodnino kot, če bi sami poizkušali to izposlovati z upravljavcem, pri čemer nimate stroškov v primeru neuspeha, če se držite dogovora.